Send svar på oppgavene i Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren

Hurra, hurra, hurra!

Nå har vi trukker premier på Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren

Svarfrist 14. Februar 2020

De heldige vinnere av klassesett med sykkelhjelmer ble en klasse fra Evje og Hornnes

Bildet til høyre viser de heldige vinnere fra Sauar Friskole som vant klassesett med hjelmer i September 2019

Vinner av sykkel går til en elev i Trysil

Vi informerer nærmere når de heldige vinnere har mottat sine premier

  

Datoer for innsendingsoppgaver på Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte skoleåret 2019-2020 er:

Sommer 20. september 2019

Høst 25. oktober 2019

Vinter 14. februar 2020

Vår 13. mars 2020

 

NB! Husk klasse, navn og adresse til skolen! (Vi får av og til inn fine svar uten adresse)

Send svar til :

Skolebarnas Trafikkalender

P.b. 1311, Trudvang, 3105 Tønsberg