Send svar på oppgavene i Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren

Hurra, hurra, hurra!

Nå har vi trukker premier på Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren

Svarfrist 20. September 2019

Vi kontakter nå vinner av sykkel og vinnere av et klassesett med hjelmer

De heldige vinnere av klassesett med hjelmer med svarfrist 15. februar ble Kl. 4a Sandane skule i Sogn & Fjordane

Bildet til høyre viser de heldige vinnere fra kl. 4a

 

Datoer for innsendingsoppgaver på Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte skoleåret 2019-2020 er:

Sommer 20. september 2019

Høst 25. oktober 2019

Vinter 14. februar 2020

Vår 13. mars 2020

 

NB! Husk klasse, navn og adresse til skolen! (Vi får av og til inn fine svar uten adresse)

Send svar til :

Skolebarnas Trafikkalender

P.b. 1311, Trudvang, 3105 Tønsberg