Send svar på oppgavene i Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren

Hurra, hurra, hurra!

Nå har vi trukker premier på Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren

Begge med svarfrist 21. September 2018

De heldige vinnere er blitt kontaktet og premier sendes denne uken (42) og neste uke (43)

Vinner av oppgaven i Tipshefte til læreren ble:

4.kl. Engerdal Barne og Ungdomsskole, Vi gratulerer så meget

Bildet til høyre er av glade 4. klassinger

Datoer for innsendingsoppgaver på Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren er:

Sommer 21. september 2018

Høst 26. oktober 2018

Vinter 15. februar 2019

Vår 15. mars 2019

 

Husk klasse, navn og adresse til skolen!

Send svar til :

Skolebarnas Trafikkalender

P.b. 1311, Trudvang, 3105 Tønsberg