Send svar på oppgavene i Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren

Hurra, hurra, hurra!

Nå har vi trukker premier på Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren

Svarfrist 21. September og 26. Oktober 2018

De heldige vinnere er blitt kontaktet og premier er avsendt

Vinner av oppgavene i Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren med svarfrist 21. September 2018 ble:

4.kl. Engerdal Barne og Ungdomsskole fikk klassesett med hjelmer. Sykkelen gikk til Rikke fra Drammen

Vinner av oppgavene i Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren med svarfrist 26. Oktober 2018 ble:

Kl. 4b Sky skole i Larvik som fikk klassesett med hjelmer. Sykkelen gikk til Kine fra Egersund

Vi gratulerer så meget

Bildet til høyre viser tegningen til Kine

 

Datoer for innsendingsoppgaver på Skolebarnas Trafikkalender og Tipshefte til læreren er:

Sommer 21. september 2018

Høst 26. oktober 2018

Vinter 15. februar 2019

Vår 15. mars 2019

 

Husk klasse, navn og adresse til skolen!

Send svar til :

Skolebarnas Trafikkalender

P.b. 1311, Trudvang, 3105 Tønsberg