Bike

Jeg er Bike. Jeg leker overalt, men passer på andre og meg selv i trafikken. Skal vi være venner?