Tryggleif

Tryggleif heter jeg! På hodet har jeg forskjellige skilt som forteller hva alle kan eller må gjøre i trafikken.