Verna

Jeg er Verna. Med grønt eller rødt lys forteller jeg når du kan krysse veien, eller biler kan kjøre.