Gangfelt

 • Gå en tur i nærmiljøet rundt skolen og tren på å krysse veier – med og uten gangfelt.
 • Inviter gjerne politiet til å snakke om gangfelt/krysse veien. Dersom politiet kommer kan elevene på forhånd ha fargelagt Lens Politi, (finn fargeleggingsoppgave av Lens Politi under temaet “Oppgaver”) og gi tegningene til politiet som en takk for at de kom på besøk.
 • Statistikk: Tell hvor mange i klassen som må krysse gangfelt på vei til skolen. Tell også hvor mange gangfelt hver enkelt elev må krysse på denne strekningen. Visualiser tallene. Lag gjerne regneoppgaver til tallene.
 • Om dere har et kart over nærmiljøet til skolen, kan dere merke av disse gangfeltene på kartet, og henge det opp i klasserommet.
 • La elevene se på skiltene ”Forbudt for gående og syklende”, ”Gang- og sykkelvei” og ”Gangfelt”. Snakk med elevene om hva skiltene betyr i praksis for dem, og om hvor de finnes i nærmiljøet. Kanskje elevene kan tegne/fargelegge skiltene?
 • Snakk med elevene om hvor viktig det er å bruke gang- og sykkelvei, fortau og fotgjengerfelt der det finnes. Gå ut i skolens nærmiljø og øv på å ferdes i trafikken! Bruk hjelpemidlene som finnes (fotgjengerfelt, se på trafikklys, gang- og sykkelsti osv.) Øv på å krysse veien. Gjenta gjerne øvelsene flere ganger med jevne mellomrom. Repetisjoner er nyttig! Kanskje kan noen ta foto eller video av elevene når de øver og vise det fram etterpå?
 • På foreldremøter er det fint å drøfte ulike kampanjer for å få elevene til å gå til skolen, enten hele veien eller deler av den. Både skolebusser og privatbiler kan stoppe i passe avstand fra skolen. Øvelse i å gå til skolen – gjerne med voksenhjelp i en periode – er positivt både for trafikkopplæringen, fysisk helse og miljøsammenheng!
 • Snak med elevene hvilke side av veien som er vanlig å gå på. Litt praktisk trening gjør sikkert godt!
 • Skriv på tavla eller flipp-over på hvilken side av veien vi skal gå - dersom det ikke er gang- og sykkelvei. Ta også med andre ”fotgjenger -regler”, for eksempel å se seg godt for når vi skal krysse veien osv.
 • Tren og bevisstgjør høyre og venstre.
 • Ser du Verna med rødt og grønt lys ved gangfeltet? Alle må vente til det blir grønt før de går over veien. Mange gangfelt har ikke lys. Da må du passe på at bilene stopper opp før du går over.
 • Tegn Verna eller fargelegg trafikklystegningen under temaet “Oppgaver”.
 • Det er viktig å bruke gangfelt der det finnes. Snakk om hvordan vi skal vise bilistene at vi ønsker å krysse veien.
 • Noen steder er det ikke merket opp gangfelt. Snakk om hva som er viktig å passe på før en krysser veien. Elevene kan etterpå lage en felles eller individuell ”HUSK PÅ FØR DU KRYSSER VEIEN” – plakat. Læreren kan være sekretær.
 • La elevene studere persongalleriet. Kan de finne vennene våre igjen på kalenderen de har fått?
 • Fargelegg trafikklys og gangfelt og skiltet ”gangfelt”. Snakk om hva rødt og grønt betyr.