Sykkelhjelm

 • Snakk med elevene om hvor viktig det er å bruke sykkelhjelm – både for voksne og barn.
 • Elevene kan være med å lage faktasetninger om hvorfor det er lurt å bruke sykkelhjelm. Skriv det opp på en flipp – over / tavla med læreren som sekretær eller kanskje elevene kan skrive selv. Disse faktaopplysningene eller setningene, kan være leselekse.
 • Elevene får i oppgave å spørre 4 barn og 4 voksne om de alltid bruker sykkelhjelm når de er ute og sykler.  Skriv på tavla/flipp–over / smartboard med blå og røde tall, antall brukere / ikke brukere. Tallene fra elevenes undersøkelse kan være utgangspunkt for en grafisk framstilling eller for mange ulike regneoppgaver – både muntlig og skriftlig.
 • Tell opp i klassen hvor mange elever som bruker hjelm når de sykler på fritiden. Lag en illustrasjon med bilder/symboler for antallet hjelmer. Heng illustrasjonen opp i klasserommet. Eller lag statistikk – og enkle regneoppgaver/ regnefortellinger! Lag en statistikk – helst grafisk – som viser hvor mange som bruker sykkelhjelm – kanskje med en registrering for hele skolen eller noen klassetrinn. Kanskje noen kan sponse en premie til beste klasse eller gruppe?
 • For å trene bevisstheten på høyre- og venstre, lek ”Kongen befaler” med høyre og venstre -oppgaver (hånd, fot, se i en retning, snu seg, peke, osv.)
 • Inviter uniformert politi eller lensmann til klassen for å fortelle om bruk av sykkelhjelm og ev. andre ting med tema ”Trafikksikkerhet”. Det er sterkt og huskes!
 • Snakk med elevene om hvilke side av veien vi skal sykle på. Vis også skiltene med ”Gang- og sykkelvei”. Skriv ut fra sida med fargeleggingsoppgaver og la elevene fargelegge!
 • Vis skiltet ”Forbudt for gårende og syklende”. Forklar hva det betyr! Skriv ut fra sida med fargeleggingsoppgaver og la elevene fargelegge!
 • La elevene lage rollespill eller dramatisering av en trafikksituasjon med bruk av sykkelhjelm som tema.
 • Fortell om Frøken Fartsgal og hvordan hun av og til ”grisekjører”! La elevene skrive et brev eller en mail til Frøken Fartsgal, der de ber henne kjøre forsiktig. Læreren kan være sekretær, hvis ikke elevene vil eller kan skrive selv?!
 • Lag en følgefortelling med tema ”Sykkelhjelm”. Hver elev dikter en ny setning, kort eller lang, for å fortsette fortellingen. Læreren er sekretær på tavle, flipp -over eller pc og prosjektor.
 • Lag en utstilling i klasserommet av tegninger, foto, utklipp osv. av ulike sykkelhjelmer. Kanskje klassen har lyst til å ha avstemning på hvilken hjelm som er den kuleste?
 • Snakk med elevene om hva slags utstyr sykkelen skal ha  (bremser, ringeklokke, reflekser…)  forklare og motivere?